Vid Svenska Tennisförbundets årsmöte på tisdagen delades en rad utmärkelser ut. Samtidigt valdes avgående ordföranden Thomas Wallén till hedersordförande i SvTF. read more →