Välkommen till Clay Camps för vuxna 2019!

Läs mer och anmäl dig nedan. Observera att du anmäler dig för det första eller andra passet i varje camp. Du väljer om du vill delta i ett, två eller alla tre camps.

Clay Camp 1

Clay Camp 2

Clay Camp 3

Clay-camps-2019