Bollskola

5-8 år

Bollskolan är för de allra yngsta eleverna och är det första steget i MIK:s verksamhet. Här ligger betoningen på lek och glädje där vi tränar barnens bollvana, motorik och koordination. Grunderna till forehand och backhand introduceras när barnen är redo.
Mindre racketar och skumgummiboll/mjukboll används.
Terminen innehåller 14 speltillfällen á 40 minuter. Varje grupp består av max 6 elever och en tränare.

Mål:

  • Utveckla koordination och motorik
  • Att skapa ett intresse för sport och tennis
  • Att kunna kasta, fånga och kontrollerat studsa en mjukboll
  • Utveckla eleverna så att de kan gå vidare till minitennisskolan

Några saker att tänka på:

  • Att man gör sitt bästa
  • Att man lyssnar på sin tränare
  • Att man är en god kamrat mot övriga elever i gruppen
  • Att man har med sig racket och fylld vattenflaska

Terminsavgift:

1700:-

Medlemsavgift:

200:- per kalenderår

Information om verksamheten:

Information kommer att finnas tillgänglig via anslagstavlan i hallen samt klubbens hemsida, www.miktennis.se.

Avanmälan:

Ska ske skriftligen senast 1:a juni inför höstterminen och senast 1:a december inför vårterminen till ansvarig tränare för tennisskolan. Muntlig avanmälan till någon av tränarna godkänns ej. Vid icke registrerad avanmälan debiteras 500:-.

Avanmälan skickas till:

jonas.tyden@miktennis.se

Ansvariga tränare:

Jonas Tydén