Junior Competition Group

6-10/11 år

Förberedande tävlingsskola i MIK Tennis är en underliggande nivå till tävlingsskolan. Här blir tävlingsmomentet tydligare samt träningen mer riktad.

För spel på denna nivå finns dessa kriterier:

 • Attityd/inställning
 • Inlärningsförmåga/mognad
 • Samarbetsförmåga
 • Spontanspel/egenträning
 • Intresse för tävlingsmoment

Spelare kan erbjudas denna nivå under pågående terminer med stor flexibilitet.

Målsättningar för spelare:

 • Utveckla en bred ”verktygslåda”
 • Utveckla slag- och rörelseteknik
 • Utveckla serve- och returteknik
 • Skapa rutiner vid träningar och matchsituationer
 • Skapa kunskap och glädje för idrotten
 • Att på sikt kunna gå vidare till tävlingsskolan

Klubben erbjuder spelare:

 • 2-4 pass tennis per vecka
 • Mer individuellt inriktad träning även i grupp
 • Kvalitativ träning till subventionerat pris
 • Att komma igång med tävlingsspel
 • Organiserad fysträning

Riktlinjer för spelare:

 • Att vara en bra förebild för klubbens övriga juniorer samt medlemmar
 • Att minimum spela 10 tävlingar per år
 • Att  sträva efter hög närvaro på träning
 • Att själv sköta sin tennisutrustning
 • Att komma i tid till träning, uppvärmning, fys

Riktlinjer för föräldrar:

 • Att vara goda ambassadörer för klubben
 • Att delta vid klubbarrangemang, möten och utbildningsträffar
 • Att överlåta tennisutbildningen för barnen till ansvariga tränare

Terminsavgifter:

2 tim/vecka 4 425:-
3 tim/vecka 5 000:-
4 tim/vecka 5 875:-

Observera att fysträning 1 tim/vecka tillkommer. Tränar man exempelvis två dagar i veckan baseras därför avgiften på 3 tim/vecka.

Medlemsavgift:

200:- per kalenderår

Avanmälan:

Ska ske skriftligen senast 1:a juni inför höstterminen och senast 1:a december inför vårterminen till ansvarig tränare för tennisskolan. Muntlig avanmälan till någon av tränarna godkänns ej. Vid icke registrerad avanmälan debiteras 500:-.

Ansvarig tränare:

Martin Tyllman