Läger

MIK arrangerar olika läger varje år. Våra läger brukar vara mycket uppskattade och populära då de ger möjlighet till intensiv tennisträning under en kort period. Våra läger är till för de juniorer som är med i vår ordinarie verksamhet. I nuläget anordnar vi sportlovsläger, påsklovsläger, sommarläger, höstlovsläger och jullovsläger.

Sommarläger 2015

Utöver dessa läger arrangerar vi även Sommartermin 1 och 2 för de juniorer som står i kö för att komma med i vår verksamhet. Detta är ett bra tillfälle att få träna tennis intensivt samtidigt som vi kan se vilken nivå eleven ligger på. Att vara med på sommartermin kan öka chanserna att komma med i vår verksamhet.