Play & Stay Koncept

Under hösten 2011 lanserades konceptet Play & Stay i Sverige. Idén bakom Play & Stay är lika enkel som genialisk. Det handlar om att göra idrottsutövandet enklare och roligare. Det gäller att komma igång snabbt och omedelbart få känna att man lyckas. Med Play & Stay kan du serva, spela och räkna redan under det första träningspasset

Play & Stay utgår från utövaren. Man använder en anpassad boll och racket samt använder en lämpad storlek på banan för varje individ. Fler som lär sig spela tennis på ett lekfullt sätt med en ”prova-på-pedagogik” kommer att ha roligare och får känna på tävlingsmomentet på ett mer avslappnat sätt än tidigare. Det kommer få fler att stanna kvar i tennisen.

 

Snabbare framsteg och resultat för varje individ som testar tennis är målet med Play & Stay. Det handlar om att sänka trösklarna och underlätta spelet. På sikt skall det ge fler svenska tävlingsspelare och fler svenska värdsstjärnor. Play & Stay-konceptet stöttas av flera världsstjärnor, bland annat Robin Söderling. Konceptet har förmedlats till svenska klubbar, med utrustning och utbildning till tränarna.

Play & Stay lanseras över hela världen och är i grunden ett koncept framtaget av Internationella Tennisförbundet, ITF. Från och med i år spelas alla sanktionerade tävlingar i Sverige med mjukare bollar enligt internationell praxis där konceptet även kallas ”Tennis 10”.

Spelglädjen är nyckeln till framgång. Play & Stay utgår från spelet och en pedagogik där spelaren själv testar och hittar lösningar. Tävlingsmomentet vävs in på ett naturligt och lekfullt sätt och nyfikenheten hos barnen stimulerar till spontanspel där tennisklubben blir en självklar mötesplats.