Bas

11-21 år

För spel på denna nivå finns dessa kriterier:

 • Attityd/inställning
 • Inlärningsförmåga/mognad
 • Samarbetsförmåga
 • Spontanspel/egenträning

Arbetsmål för spelare:

 • Att stärka slag och rörelse i teknik och motorik
 • Att stärka serve och returteknik
 • Att utveckla hög intensitet i match/träning
 • Att lära sig känna trygghet med rutiner och i matchsituationer
 • Lära sig spela singel- och dubbelmatcher
 • Att utveckla sin spelglädje
 • Att lära sig grundläggande fysträning

Klubben erbjuder spelare:

 • 3-5 pass tennis per vecka
 • Helg- och lovträningar i vissa fall
 • Kvalitativ träning till subventionerat pris
 • Hjälp med individuella tränings- och tävlingsprogram
 • Matchbevakning på utvalda tävlingar
 • Organiserad fysträning

Riktlinjer för spelare:

 • Att vara en bra förebild för klubbens övriga juniorer samt medlemmar
 • Att vara representativ på träning/tävling och bära klubbkläder
 • Att ha hög närvaro på träning
 • Att själv sköta sin tennisutrustning
 • Att komma i tid till träning och sköta uppgjorda uppvärmningsprogram
 • Att genomföra anvisat fysprogram och stretching efter träning
 • Att ställa upp för klubben vid arrangemang
 • Att minimum spela 10 tävlingar per år

Riktlinjer för föräldrar:

 • Att vara goda ambassadörer för klubben
 • Att ställa upp vid klubbarrangemang
 • Att överlåta tennisutbildningen för barnen till ansvariga tränare

Terminsavgifter:

3 tim/vecka 5 000:-
4 tim/vecka 5 875:-
5 tim/vecka 6 500:-

Observera att fysträning 1 tim/vecka tillkommer. Tränar man exempelvis fyra dagar i veckan baseras därför avgiften på 5 tim/vecka.

Medlemsavgift:

200:- per kalenderår

Avanmälan:

Ska ske skriftligen senast 1:a juni inför höstterminen och senast 1:a december inför vårterminen till ansvarig tränare för tennisskolan. Muntlig avanmälan till någon av tränarna godkänns ej. Vid icke registrerad avanmälan debiteras 500:-.

Ansvarig tränare:

Martin Tyllman