Elit

Kriterier/kärnpunkter för uttagning:

 • Attityd/inställning
 • Inlärningsförmåga/mognad
 • Samarbetsförmåga
 • Spontanspel/egenträning
 • Att minimum spela 15 tävlingar per år
 • Delta i internationella tävlingar
 • Uttagen till förbundsaktiviteter region/svtf
 • Konkurrenskraftig bland Sveriges bästa juniorer

Uttagningar görs efter bedömning tillsammans av ansvariga tränare  där vikten på kärnpunkterna kommer att vara avgörande. Spelare kan väljas in under pågående terminer med stor flexibilitet.

Arbetsmål för spelare:

 • Att stärka slag och rörelseteknik/motorik mot elitnivå
 • Att stärka serve och returteknik mot elitnivå
 • Att utveckla hög intensitet i match/träning mot elitnivå
 • Att lära sig känna trygghet med rutiner och i matchsituationer
 • Att utveckla sin spelglädje
 • Att utveckla en spelidentitet
 • Att lära sig fysiska grunder utifrån sina behov

Klubben erbjuder spelare:

 • Individuellt anpassad träningsmängd per vecka
 • Morgonträning
 • Individuella pass (tennis och fys)
 • Helg- och lovträningar
 • Kvalitativ träning till subventionerat pris
 • Hjälp med individuella tränings- och tävlingsprogram
 • Löpande utvecklingssamtal
 • Matchbevakning på utvalda tävlingar
 • Eventuellt ekonomiskt stöd

Förväntningar på spelare:

 • Att vara en bra förebild för klubbens övriga juniorer samt medlemmar
 • Att vara representativ på träning/tävling och bära klubbkläder
 • Att ha hög närvaro på träning
 • Att själv sköta sin tennisutrustning
 • Att komma i tid till träning och sköta uppgjorda uppvärmningsprogram
 • Att genomföra anvisat fysprogram och stretching efter träning
 • Att ställa upp för klubben vid arrangemang

Förväntningar på föräldrar:

 • Att vara goda ambassadörer för klubben
 • Att ställa upp vid klubbarrangemang
 • Att överlåta tennisutbildningen för barnen till ansvariga tränare
 • Delta på klubbens föräldrautbildningar och möten
 • Privatträning ska godkännas av ansvarig tränare

Terminsavgifter:

4 tim/vecka 5 875:-
5 tim/vecka 6 500:-
6+ tim/vecka 7 750:-

Observera att fysträning tillkommer på individuell basis.

Medlemsavgift:

200:- per kalenderår

Avanmälan:

Ska ske skriftligen senast 1:a juni inför höstterminen och senast 1:a december inför vårterminen till ansvarig tränare för tennisskolan. Muntlig avanmälan till någon av tränarna godkänns ej. Vid icke registrerad avanmälan debiteras 500:-.

Ansvariga tränare:

Srdan ”Sigge” Mladenovic och Robin Brage