Tennisskola

8-18 år

MIK tennisskola är nästa steg i utbildningstrappan. Tennisskolan har en bred bas som kan ge många tennisintresserade elever bra förutsättningar att spela och vidareutveckla sin egen tennis allt efter förmåga och intresse. Terminen innehåller 14 speltillfällen á 60 minuter. Varje grupp består av 4-6 elever och en tränare 1-2 tim/vecka.

Tävlingsambitionerna i tennisskolan skiljer sig beroende på intresse, ambition samt färdigheter.

Mål:

 • Bibehålla ett stort intresse för tennis
 • Utveckla tekniken i slag och rörelse enligt MIK´s tekniska riktlinjer samt anpassad fart och skruv i slagen
 • Förstå de taktiska grunderna
 • Lära sig att behärska matchspelet
 • Utveckla fysiska grundegenskaper under träningarna

Klubben erbjuder elever i tennisskolan:

 • Möjlighet till fritt spel på ledig bana (kan ej förbokas)
 • Möjlighet till deltagande i lov- och helgaktiviteter
 • Klubbmästerskap

Några saker att tänka på:

 • Att man gör sitt bästa
 • Att man lyssnar på sin tränare
 • Att man gör sitt bästa och visar vilja att utvecklas
 • Att man är en god kamrat mot övriga elever i gruppen
 • Att man har med sig racket och fylld vattenflaska

Terminsavgifter:

1 tim/vecka 2550:-
2 tim/vecka 4425:-

Medlemsavgift:

200:- per kalenderår

Avanmälan:

Ska ske skriftligen senast 1:a juni inför höstterminen och senast 1:a december inför vårterminen till ansvarig tränare för tennisskolan. Muntlig avanmälan till någon av tränarna godkänns ej. Vid icke registrerad avanmälan debiteras 500:-.

Avanmälan skickas till:

jonas.tyden@miktennis.se

Rekommenderade tävlingsformer:

If SO Tour midi, maxi, klubbmatcher och regionala tävlingar.

Ansvariga tränare:

Jonas Tydén