Mål för MIK Tennis

Sportsliga mål och mål gentemot klubbmedlemmar generellt

Primära övergripande mål

 • Att sträva efter att alla spelare, juniorer och seniorer inom MIK Tennis erhåller gott engagemang, omsorg och kvalitet i tennisutbildningen oavsett vilken spelstyrka / talang man har samt oavsett vilken ålder man har
 • Att sträva efter att skapa harmoni, klubbkänsla och trivsel inom hela verksamheten
 • Att satsa på bredd och elit genom utveckling inom klubben (dvs ej aktivt värva spelare utifrån)

Sekundära mål

 • Att förena breddverksamhet med en fokuserad verksamhet för tävlingsspelare
 • Att se till att tränarkåren har en hög kompetens på alla nivåer med uppgift att erbjuda alla juniorer och seniorer en gedigen tennisutbildning, stödja och uppmuntra dem samt följa deras utveckling
 • Att se till att disponibla träningstider i första hand erbjuds spelare som genomgått grundträning i klubbens regi med intresse för fortsatt utbildning.
 • Medlemsansökningar från spelare från andra klubbar skall behandlas och föreläggas styrelsen för beslut.
 • Spelare till serielagen skall i första hand utses från de egna leden

 

Ekonomiska mål

 • Att ge ett rimligt överskott för att säkerställa nödvändiga investeringar
 • Att ha säkra och dokumenterade rutiner avseende utgifter och aktiviteter
 • Att ha hög beläggning på våra banor

Mål för MIK Tennis som arbetsplats och klubbmiljö

 • Att ha dokumentation av rutiner och policys