Partners

MIK Tennis partnernätverk har en mycket stor betydelse för klubben när det gäller utveckling av verksamheten. Vår filosofi är äkta partnerskap där både partner och MIK Tennis vinner på samarbetet. Med utgångspunkt från våra partners behov skapar vi affärsmöjligheter och knyter kontakter mellan företag i nätverket. De investeringar våra partners gör i MIK Tennis använder vi till satsningar för att kontinuerligt förbättra verksamheten enligt klubbens långsiktiga mål.

Är du intresserad av att bli partner till MIK Tennis, kontakta partneransvarig Srdan ”Sigge” Mladenovic eller partnerkoordinator Thomas Lindegård.