Thomas Lindegård

Roll:
Kansli, administration och medlemsservice
Bakgrund:
  • Född 1968 i Helsingborg.
  • Spelat i MIK Tennis sedan 2010.
  • Började som administratör 2017 i MIK Tennis.
  • Uppvuxen utanför Norrköping, Östergötland.
  • Civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola, examen 1996.
  • Arbetat med teknisk dokumentation, informationshantering och kommunikation.
  • Gift med Maria, två söner.
Kontakt:
thomas.lindegard@miktennis.se
← Previous