top of page

TÄVLINGSJUNIORER

TÄVLINGSSPELARE 15-19 ÅR
GYMNASIET - COLLEGE

För spelare i denna kategori ligger fokus fortfarande på tävlingsspel samt att spelarna förbereds för gymnasiet och inför college.  

 

Kriterier/kärnpunkter för uttagning:

- Attityd/inställning

- Inlärningsförmåga/Mognad

- Samarbetsförmåga

- Egen insats /ansträngning 

- Att minimum spela 50 matcher/år (singel och dubbel) 

- Utvecklingskurva 

- Följa klubbens förväntningar på spelare för denna kategori. 

 

Uttagningar görs efter bedömning tillsammans av tränarteamet  där vikten på kärnpunkterna kommer vara avgörande. Spelare kan väljas in under pågående terminer med stor flexibilitet.

 

 

Arbetsmål för spelare:

-Att stärka slag och rörelse teknik /motorik 

-Att stärka serve och returteknik

-Att utveckla hög intensitet i match/träning 

-Att lära sig känna trygghet med rutiner och i matchsituationer

- Att utveckla en spelidentitet 

- Att bibehålla sin spelglädje

- Att lära sig grundläggande fysträning 

- Att sträva mot goda studieresultat 

 

 

Klubben erbjuder spelare:

- Att erbjuda  3-6  pass tennis per vecka

- Att i vissa fall erbjuda morgonträning

- Att i vissa fall erbjuda helg- och lov träningar

- Att erbjuda kvalitativ träning till subventionerat pris

- Att hjälpa till med individuella tränings- och tävlingsprogram

- Att hålla löpande utvecklingssamtal

- Att hålla med matchbevakning på utvalda tävlingar

- Att erbjuda fysträning

-Möjlighet att fylla i aktuell träningsdagbok 

Förväntningar på spelare:

-Att vara en bra förebild för klubbens övriga juniorer samt medlemmar

-Att vara representativ på träning/tävling och bära klubbkläder

-Att ha hög närvaro på träning. 

-Att själv sköta sin tennisutrustning

-Att komma i tid till träning och sköta uppgjorda uppvärmningsprogram

-Att genomföra anvisat fysprogram och stretching efter träning

-Att ställa upp för klubben vid arrangemang

-Fylla i aktuell träningsdagbok 

-Att inom ramen för ålder och kriterier representera/prioritera klubben vid seriematcher och klubbmatcher

-Att inför varje termin/år skicka in aktuell tävlingsplanering till tränarteamet

 

Förväntningar på föräldrar:

-Att vara goda ambassadörer för klubben

-Att ställa upp vid  klubbarrangemang

-Att överlåta tennisutbildningen för barnen till ansvariga tränare

-Delta på klubbens föräldrautbildningar och möten

-Privatträning ska godkännas av tränarteamet

Nästa steg:

Från tävlingsspelare 15-19 gymnasiet- college  finns det tre vägar att gå

-ITF/College 15-19 år (tävling)

-Pro team MIK (tävling)

-Ungdomsgrupp  (träning) 

Kontaktperson: Robin Ljunggren

IMG_9991.JPG
IMG_9990.JPG

TÄVLINGSSPELARE 15-19 ITF - COLLEGE

Spelare på den här nivån har valt att göra en internationell satsning genom spel i ITF tävlingar. 

 

Kriterier/kärnpunkter för uttagning:

-Attityd/inställning

-Mognad

-Samarbetsförmåga

-Egen insats/ansträngning 

-Att minimum spela 100 matcher/år (singel och dubbel)

-Spela internationella tävlingar 

-Uttagen till förbundsaktiviteter region/svtf

-Konkurrenskraftig bland Sveriges bästa juniorer 

-Följa klubbens förväntningar på spelare för denna kategori. 

Uttagningar görs efter bedömning tillsammans av tränarteamet  där vikten på kärnpunkterna kommer vara avgörande. Spelare kan väljas in under pågående terminer med stor flexibilitet.

 

Arbetsmål för spelare:

-Att stärka slag och rörelse teknik /motorik mot elitnivå

-Att stärka serve och returteknik mot elitnivå 

-Att utveckla hög intensitet i match/träning mot elitnivå

-Att lära sig känna trygghet med rutiner och i matchsituationer

-Att utveckla sin spelglädje

-Att utveckla en spelidentitet

-Att lära sig fysiska grunder utifrån sina behov

 

Klubben erbjuder spelare:

-individuellt anpassad träningsmängd per vecka

-morgonträning

- individuellt pass (tennis och fys) 1-2 spelare på banan

-helg- och lov träningar 

-10 timmar att boka banor för i MIK

-kvalitativ träning till subventionerat pris

-hjälp med individuella tränings- och tävlingsprogram

-Att hålla löpande utvecklingssamtal

-Att hålla med matchbevakning på utvalda tävlingar

-Möjlighet till utökat program mot subventionerad kostnad 

-Möjlighet att fylla i aktuell träningsdagbok 

Förväntningar på spelare:

-Att vara en bra förebild för klubbens övriga juniorer samt medlemmar

-Att vara representativ på träning/tävling och bära klubbkläder

-Att ha hög närvaro på träning. 

-Att själv sköta sin tennisutrustning

-Att komma i tid till träning och sköta uppgjorda uppvärmningsprogram

-Att genomföra anvisat fysprogram och stretching efter träning

-Att ställa upp för klubben vid arrangemang

-Att fylla i träningsdagboken 

 

Förväntningar på föräldrar:

-Att vara goda ambassadörer för klubben

-Att ställa upp vid  klubbarrangemang

-Att överlåta tennisutbildningen för barnen till ansvariga tränare

-Delta på klubbens föräldrautbildningar och möten

-Privatträning ska godkännas av tränarteamet

 

 

Kontaktperson: Sigge

bottom of page