top of page

Fler strötider i MIK-hallen från och med hösten 2023Vi är väldigt glada att kunna berätta att det kommer bli betydligt fler strötider i MIK-hallen. Ett av våra verksamhetsmål för året är att öka antalet strötider på attraktiva tider och det kommer vi att uppnå från och med i höst.


Idag har vi endast 9 strötider per vecka på attraktiv tid att erbjuda, och det är tider som blir snabbt bokade. Från och med i höst dubblar vi den siffran till 18. Attraktiva tider är måndag-torsdag 18-22 samt samtliga helgtider. Där ser vi sedan flera år att efterfrågan på tennisbanor är väldigt hög och fortsätter att öka.


Att hitta en tid för eget spel i Mälarhöjdens Tennisklubb har inte varit lätt de senaste 10 åren. Verksamheten har växt i takt med ökande intresse för tennis och fler invånare i närområdet.

Klubben har lagt ned mycket arbete för att på bästa sätt planera användningen av våra banresurser. Att möjliggöra fler strötider både på attraktiva tider och utspritt på hela veckan har varit ett önskemål från många medlemmar under åtskilliga år.


För att göra plats för fler strötider på attraktiva tider måste förstås något förändras i ett bokningsschema med synnerligen hög beläggning. Våra olika typer av verksamhet, med träning för juniorer och seniorer, gruppspel, tävlingar och seriespel är väldigt populära och det är långa köer för att börja träna eller spela gruppspel. Därför är det inte ett alternativ att reducera verksamhetstiderna. Återstår gör befintliga strötider och abonnemangstider.


Idag har vi 33 abonnemangstider, varav 20 ligger på attraktiva tider. Många abonnemang har innehafts under lång tid, vissa nästan sedan MIK-hallen byggdes. Av alla nuvarande strötider ligger 9 på attraktiva tider. Från och med i höst har vi endast rullstolstennisens abonnemang samt sista timmen vardagskvällar kvar som abonnemang, totalt 6 abonnemangstider, övriga har sagts upp.


Genom uppsägningen ökar vi antalet lediga banor på attraktiva tider med 18 timmar i veckan (rullstolstennisen har 2 timmar). Av dessa använder vi 9 timmar för att garantera minst 18 attraktiva strötider i veckan. Kvar blir ett ”överskott” på 9 attraktiva tider samt 9 tider morgon- och dagtid.


Under våren kommer vi att se över hela beläggningsschemat och inför hösten optimera våra banresurser så långt som möjligt. Exakt hur fördelningen av timmar kommer att se ut kan vi inte säga idag, men det finns många parametrar som vi måste ta hänsyn till, exempelvis:

  • Säkra minst 18 attraktiva strötider per vecka, helst fördelade på fler vardagskvällar samt helger.

  • Erbjuda god arbetsmiljö för våra tränare, så de får ett hållbart arbetsschema utan för många timmar i rad och inte heller för få eller för långa pauser mellan pass.

  • Ge utrymme för strötider även morgon- och dagstider. Här har efterfrågan legat på en stabilt hög nivå ända sedan pandemin startade och vi ser att det kommer att hålla i sig.

  • Skapa utrymme för olika medlemsarrangemang som after work tennis, dubbelmatchspel, juniormatcher, sign-in träningar.

  • Möta efterfrågan på vår verksamhet på ett balanserat sätt, där vi fortsätter att satsa på en god kombination av träning för juniorer och seniorer samt matchspel som gruppspel, och ändå fortsätter ge utrymme för spontanspel med strötider.

Man kan summera det som att vi ska utveckla dagens beläggningsschema för att göra det ännu bättre och mer flexibelt för både medlemmar, verksamhetsdeltagare och tränare.


I samband med att det blir fler attraktiva strötider från och med i höst inför vi också förändrade bokningsregler:

  • Medlemmar kan boka tid 14 dagar fram i tiden, övriga 7 dagar.

  • Gränsen för antalet framtida bokningar sänks från 4 till 2.

Medlemskapet får med andra ord ytterligare en bra förmån, och fler får möjlighet att spela.

180 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page