top of page

Information från årsmötet 202325 oktober höll Mälarhöjdens Tennisklubb ordinarie årsmöte för 2023. Årsmötet är en möjlighet för medlemmar att ta del av redovisningen för det gångna verksamhetsåret och även blicka framåt genom klubbens verksamhetsplan.

Under det gångna årsmötet lämnades det en motion som ni har kunnat läsa om på hemsidan . I korthet handlade motionen om klubben ska ta fram en trygghetsplan för klubbens medlemmar och anläggning. Årsmötet röstade bifall för huvuddelen av motionen och en trygghetsplan kommer att presenteras mot slutet av året.


Under årsmötet fick undertecknad möjlighet att presentera verksamhetsberättelsen där personalen medverkat med information kring sina verksamhetsområden för det gångna verksamhetsåret samt en verksamhetsplan för 2023/2024 som nu också inkluderar klubbens vision, uppdrag och långsiktiga strategi för verksamheten och anläggningen.


Kassören Roger Phil hade en genomgång av årsredovisningen samt budgeten för det kommande året.


Några styrelseledamöter avslutade sitt uppdrag i och med årsmötet: Tobias Mattsson, Eva Bergander och Roger Phil. Ett stort tack till alla tre som varit väldigt engagerade i klubben och klubbens utveckling! Alla har varit med om både toppar och dalar med pandemin för några år sedan och stora investeringar för klubben. Även Katarina Lundell i valberedningen avslutade sitt uppdrag. Stort tack även till henne för förtjänstfulla insatser under åren!


Under årsmötet presenterade valberedningen sina kandidater till styrelse och valberedning, vilka valdes av årsmötet: David Kroon (kassör), Jenny Gemzell (ledamot) och Gunilla Kjällnäs (ledamot). David Tepper valdes som ordförande ytterligare 1 år. Jörgen Ström Oback (vice ordförande) och Jonas Ahlander (ledamot) fortsätter sina tvååriga perioder. Maja Lundell valdes som ny ledamot i valberedningen.


Vi säger stort tack till alla medlemmar som kom till årsmötet och ser fram emot ett härligt verksamhetsår 2023/2024.


Hälsningar


Srdan ”Sigge”Mladenovic

Sportchef MIK Tennis

79 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page