top of page

Kallelse till Årsmöte!


Välkomna på årsmöte måndag den 20 oktober klockan 18:30 i MIK-hallen. Kom och lyssna på vad som har hänt, ska hända, rösta och framför gärna dina åsikter om vår gemensamma verksamhet!

Dagordning för årsmötet finns anslagen i MIK hallen. Ekonomisk redovisning med revisionsberättelse, verksamhetsberättelse för gångna verksamhetsåret 1/8 2013 – 31/7 2014, plan för nästa verksamhetsår samt eventuella motioner kommer att finnas tillgängliga i MIK hallen senast 13 oktober.

Motioner inlämnas till kansliet senast den 6 oktober 2014. 

Välkomna! 

Lena Dahlgren Ordförande MIK Tennis

0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page