top of page

TÄVLINGSJUNIORER

TÄVLINGSJUNIORER I MIK

Vår ambition med aktiviteterna i MIK´s tävlingsskola är att utveckla stimulans, utveckling och glädje för träning och tävling inom idrotten i alla åldrar Detta kan upplevas olika för en 12 åring som för en elitspelare och av den anledningen har vi delat upp tävlingsskolan i följande kategorier.   

•Junior competition group

•Tävlingsgrupp U12

•Tävlingsgrupp U14 regional

•Tävlingsgrupp U14 nationell

•Tävlingsgrupp U14 internationell

•Tävlingsgrupp 15-19 gymnasiet/college 

•tävlingsgrupp 15-19 ITF/college

•Pro team 

•Ungdomsgruppen

Samtliga indelningar följer klubbens 3 delade utvecklingsfilosofi där samtliga delar är lika viktiga. För spelare som har höga mål med sitt idrottande är det en nödvändighet att inte begränsa sitt idrottande till när det är en tränare närvarande  

Tennis%20Shoot_edited.jpg

TÄVLINGSJUNIORER I MIK

Vår ambition med aktiviteterna i MIK´s tävlingsskola är att utveckla stimulans, utveckling och glädje för träning och tävling inom idrotten i alla åldrar Detta kan upplevas olika för en 12 åring som för en elitspelare och av den anledningen har vi delat upp tävlingsskolan i följande kategorier.   

Samtliga indelningar följer klubbens 3 delade utvecklingsfilosofi där samtliga delar är lika viktiga. För spelare som har höga mål med sitt idrottande är det en nödvändighet att inte begränsa sitt idrottande till när det är en tränare närvarande  

723A9551.JPG
ECE69FAB-8E1A-4DD8-8C1C-BCBAA972C31A.jpg

AVGIFTER/TRÄNARE

Terminsavgifter: 

1 tim/vecka 2650:-

2 tim/vecka 4550:-

3 tim/vecka 5150:-

4 tim/vecka 6050 :-

5 tim/vecka 6700 :-

6 tim/vecka 8000 :-

 

ITF/Pro Team (individuell prissättning) 

 

-Medlemsavgift 200:- per kalenderår

-Fysträning räknas som en extra träningstimme/veckan

Avanmälan: 

Ska ske skriftligen senast 1:a juni inför höstterminen och senast 1:a december inför vårterminen till ansvarig tränare. Muntlig avanmälan till någon av tränarna godkänns ej. Vid icke registrerad avanmälan debiteras 500:-.

Tränare:

Robin Ljunggren robin.ljunggren@miktennis.se (verksamhetsansvarig)

Martin Tyllman  martin.tyllman@miktennis.se

Varje indelning har en kontaktperson som spelare och förälder kan kontakta gällande träning och upplägg. 

Tränarteamet arbetar tillsammans inom alla indelningar för att maximera spelarnas utveckling. 

JUNIOR COMPETITION GROUP

7-10/11 år

Junior competition group (JCG) är det första steget i klubbens tävlingsskola. Målet med JCG är att på ett roligt och utmanande sätt introducera tävlingsmomentet i tennis samt utifrån spelarens ålder stärka de fysiska och tekniska detaljerna.

 

För spel i denna nivå finns dessa kriterier:

-Attityd/inställning

-Inlärningsförmåga/Mognad

-Samarbetsförmåga

-Spontanspel/egen träning

-Intresse för tävlingsmoment

-Följa tävlings rekommendationer från ansvarig tränare

 

Målsättningar för spelaren:

-Utveckla en funktionell slag och rörelseteknik efter nivå

-Skapa rutiner vid träningar och matchsituationer

-Skapa kunskap och glädje för idrotten 

-Att på sikt kunna gå vidare till MIK´s tävlingsskola

-Introducera självständighet kring träning

 

Klubben erbjuder spelare:

-2 pass tennis per vecka. För spelare som visar stort intresse och engagemang på träningar och övriga aktiviteter så erbjuds fler timmar för att matcha spelarens drivkraft.  

-Mer individuellt inriktad träning även i grupp

-Att erbjuda kvalitativ träning till subventionerat pris

-Att komma igång med tävlingsspel 

-Att erbjuda fysträning

-Olika utmaningar under terminens gång

Riktlinjer för spelare:

-Att vara en bra förebild för klubbens övriga juniorer samt medlemmar

-Att delta i de tävlingar och aktiviteter klubben rekommenderar 

-Att sträva för hög närvaro på träning. 

-Att själv sköta sin tennisutrustning

-Att komma i tid till träning, uppvärmning, fys

-Delta i klubbmästerskap och regionstävlingar

-Att inom ramen för ålder och kriterier representera/prioritera klubben vid seriematcher och klubbmatcher.

 

Riktlinjer på föräldrar: 

-Att vara goda ambassadörer för klubben

-Att delta vid klubbarrangemang, möten och utbildningsträffar.

-Att överlåta tennisutbildningen för barnen till ansvariga tränare.

-Att vid behov hjälpa till vid klubbtävlingar eller liknande. 

-Att delta på klubbens föräldrautbildning

-Stötta klubbens riktlinjer kring material och träningsboll.

 

Nästa steg: 

 När man lämnar Junior competition group finns det 2 vägar att gå.

-Tävlingsgrupp U12 (tävling)

-Tennisskola (träning)

 

Följande kriterier styr vägvalet 

-Spelarens ålder och nivå/utvecklingskurva 

-Tävlingsintresse

-Egen drivkraft

 

Kontaktperson: Robin Ljunggren

IMG_0258.JPG

TÄVLINGSSSPELARE U12

Tävlingsgrupp U12 är nästa steg efter JCG. Målsättningen för denna kategori är att tydliggöra vad en tävlingsspelare innebär och att vidareutveckla rutiner, slag och fysisk kapacitet.  

 

Kriterier/kärnpunkter för uttagning:

- Attityd/inställning

- Inlärningsförmåga/Mognad

- Samarbetsförmåga

- Egen insats /ansträngning 

- Att minimum spela 10 tävlingar per år

- Utvecklingskurva 

-Följa riktlinjerna för spelare på denna nivå

 

Uttagningar görs efter bedömning tillsammans av tränarteamet  där vikten på kärnpunkterna kommer vara avgörande. Spelare kan väljas in under pågående terminer med stor flexibilitet. 

 

Arbetsmål för spelare:

-Att stärka slag och rörelse teknik /motorik 

-Att utveckla hög intensitet i match/träning 

-Att lära sig känna trygghet med rutiner och i matchsituationer

- Att utveckla sin spelglädje

- Att lära sig grundläggande fysträning

- Introducera grundläggande taktiska moment  

 

Klubben erbjuder spelare:

- 3 pass tennis per vecka. För spelare som visar stort intresse och engagemang på träningar och övriga aktiviteter så erbjuds fler timmar för att matcha spelarens drivkraft.  

- Att i vissa fall erbjuda helg- och lov träningar

- Fritt spel på ledig obokad bana 

- Att i vissa fall erbjuda individuell träning 

- Att erbjuda kvalitativ träning till subventionerat pris

- Att hjälpa till med generella tränings- och tävlingsprogram

- Att hålla med matchbevakning på utvalda tävlingar

- Att erbjuda fysträning

Förväntningar på spelare:

-Att vara en bra förebild för klubbens övriga juniorer samt medlemmar

-Att vara representativ på träning/tävling och bära klubbkläder

-Att ha hög närvaro på träning. 

-Att själv sköta sin tennisutrustning

-Att komma i tid till träning och sköta uppgjorda uppvärmningsprogram

-Att genomföra anvisat fysprogram och stretching efter träning

-Att ställa upp för klubben vid arrangemang

-Att inom ramen för ålder och kriterier representera klubben vid seriematcher och klubbmatcher

 

Förväntningar på föräldrar:

-Att vara goda ambassadörer för klubben

-Att ställa upp vid klubbarrangemang

-Att överlåta tennisutbildningen för barnen till ansvariga tränare

-Delta på klubbens föräldrautbildningar och möten

-Privatträning ska godkännas av ansvarig tränare

-Följa klubbens riktlinjer för en “tennisförälder”

-Stötta klubbens riktlinjer kring material och träningsboll.

 

 

Nästa steg:

 

Från tävlingsspelare U12 finns det tre vägar att gå

-Tävlingsskola U14 (tävling)

-Ungdomsgrupp  (träning)

-Tennisskola (träning) 

Kontaktperson: Robin Ljunggren

IMG_0257.JPG
723A7476.JPG

U14 REGIONAL

13-14 år

 

Tävlingsgrupp U14 är uppdelad i tre olika kategorier, regional, nationell och internationell. Denna grupp är till för spelare som har ett tydligt tävlingsintresse och tävlar regelbundet på regional nivå. 

 

För spel på denna nivå finns dessa kriterier:

-Attityd/inställning

-Inlärningsförmåga/Mognad

-Samarbetsförmåga

-Spontanspel/egenträning

-Att minimum spela 10 tävlingar per år

-Följa klubbens förväntningar på spelare för denna kategori. 

 

Arbetsmål för spelare:

-Att stärka slag och rörelse i teknik och motorik

-Att utveckla hög intensitet i match/träning

-Att lära sig känna trygghet med rutiner och i matchsituationer

-Lära sig spela singel- och dubbelmatcher

-Att utveckla sin spelglädje

-Att utveckla en spelidentitet 

-Att utveckla och stärka fysisk kapacitet genom träning 

 

Klubben erbjuder spelare:

-3 pass tennis per vecka. För spelare som visar stort intresse och engagemang på träningar och övriga aktiviteter så erbjuds fler timmar för att matcha spelarens drivkraft.  

-Att i vissa fall erbjuda helg- och lov träningar

-Att erbjuda kvalitativ träning till subventionerat pris

-Att hjälpa till med generella tränings- och tävlingsprogram

-Att hålla med matchbevakning på utvalda tävlingar

-Att erbjuda fysträning

Riktlinjer på spelare:

-Att vara en bra förebild för klubbens övriga juniorer samt medlemmar

-Att vara representativ på träning/tävling och bära klubbkläder

-Att ha hög närvaro på träning. 

-Att själv sköta sin tennisutrustning

-Att komma i tid till träning och sköta uppgjorda uppvärmningsprogram

-Att genomföra anvisat fysprogram och stretching efter träning

-Att ställa upp för klubben vid arrangemang

-Att inom ramen för ålder och kriterier representera/prioritera klubben vid seriematcher och klubbmatcher

 

Riktlinjer på föräldrar:

-Att vara goda ambassadörer för klubben

-Att ställa upp vid klubbarrangemang

-Att överlåta tennisutbildningen för barnen till ansvariga tränare

-Att delta på klubbens föräldrautbildningar

-Ta del och efterfölja klubbens riktlinjer för “tennisföräldrar”

Nästa steg:

Från tävlingsspelare U14 regional  finns det tre vägar att gå

-Tävlingsskola U14 nationell (tävling)

-Ungdomsgrupp  (träning)

-Tennisskola (träning) 

 

Kontaktperson: Robin Ljunggren

U14 NATIONELL

För spelare i U14 nationell är tävlandet mer nationellt. Tennisen börjar bli central och tävlandet blir mer fokuserat. 

 

Kriterier/kärnpunkter för uttagning:

- Attityd/inställning

- Inlärningsförmåga/Mognad

- Samarbetsförmåga

- Egen insats /ansträngning 

- Att minimum spela 75 matcher (singel och dubbel)/år

- Utvecklingskurva 

- Följa klubbens förväntningar på spelare för denna kategori. 

 

Uttagningar görs efter bedömning av tränarteamet där vikten på kärnpunkterna kommer vara avgörande. Spelare kan väljas in under pågående terminer med stor flexibilitet.

 

Arbetsmål för spelare:

-Att stärka slag och rörelse teknik /motorik 

-Att utveckla hög intensitet i match/träning 

-Att lära sig känna trygghet med rutiner och i matchsituationer

- Att utveckla en spelidentitet 

- Att utveckla sin spelglädje

- Att utveckla och stärka fysisk kapacitet genom träning 

 

Klubben erbjuder spelare:

- Att erbjuda  3-6  pass tennis per vecka

- Att i vissa fall erbjuda morgonträning

- Att i vissa fall erbjuda helg- och lov träningar

- Att erbjuda kvalitativ träning till subventionerat pris

- Att hjälpa till med individuella tränings- och tävlingsprogram

- Att hålla löpande utvecklingssamtal

- Att hålla med matchbevakning på utvalda tävlingar

- Att erbjuda fysträning

- Möjlighet att fylla i aktuell träningsdagbok 

Förväntningar på spelare:

-Att vara en bra förebild för klubbens övriga juniorer samt medlemmar

-Att vara representativ på träning/tävling och bära klubbkläder

-Att ha hög närvaro på träning. 

-Att själv sköta sin tennisutrustning

-Att komma i tid till träning och sköta uppgjorda uppvärmningsprogram

-Att genomföra anvisat fysprogram och stretching efter träning

-Att ställa upp för klubben vid arrangemang

-Att fylla i träningsdagbok 

-Att inom ramen för ålder och kriterier representera/prioritera klubben vid seriematcher och klubbmatcher

-Att inför varje termin/år skicka in aktuell tävlingsplanering till tränarteamet

 

 

Förväntningar på föräldrar:

-Att vara goda ambassadörer för klubben

-Att ställa upp vid  klubbarrangemang

-Att överlåta tennisutbildningen för barnen till ansvariga tränare

-Delta på klubbens föräldrautbildningar och möten

-Privatträning ska godkännas av tränarteamet

- Ta del och efterfölja klubbens riktlinjer för “tennisföräldrar”

Nästa steg:

Från tävlingsspelare U14 nationell  finns det tre vägar att gå

-Tävlingsskola U14 internationell (tävling)

-Ungdomsgrupp  (träning)

-Tennisskola (träning) 

 

 

Kontaktperson: Robin Ljunggren 

723A7325.JPG

U14 INTERNATIONELL

I U14 internationell  har spelaren kommit så långt i sin utveckling att man börjar tävla internationellt samt är aktuell för förbundsaktiviteter. 

 

Kriterier/kärnpunkter för uttagning:

-Attityd/inställning

-Mognad

-Samarbetsförmåga

-Egen insats/ansträngning 

-Att minimum spela 75 matcher (singel och dubbel) 

-Delta i internationella tävlingar

-Uttagen till förbundsaktiviteter region/svtf

-Konkurrenskraftig bland Sveriges bästa juniorer 

-Följa klubbens förväntningar på spelare för denna kategori. 

Uttagningar görs efter bedömning av tränarteamet  där vikten på kärnpunkterna kommer vara avgörande. Spelare kan väljas in under pågående terminer med stor flexibilitet.

Arbetsmål för spelare:

-Att stärka slag och rörelse teknik /motorik mot elitnivå

-Att utveckla hög intensitet i match/träning mot elitnivå

-Att lära sig känna trygghet med rutiner och i matchsituationer

-Att utveckla sin spelglädje

-Att utveckla en spelidentitet

- Att utveckla och stärka fysisk kapacitet genom träning utifrån sina behov

Klubben erbjuder spelare:

-Individuellt anpassad träningsmängd per vecka

-Morgonträning

-Individuellt pass (tennis och fys) 1-2 spelare/pass

-helg- och lovträningar 

-10 timmar att boka banor på/år 

-kvalitativ träning till subventionerat pris

-hjälp med individuella tränings- och tävlingsprogram

-Att hålla löpande utvecklingssamtal

-Att hålla med matchbevakning på utvalda tävlingar

-Möjlighet till utökat program mot subventionerad kostnad 

-Möjlighet att fylla i aktuell träningsdagbok

Förväntningar på spelare:

-Att vara en bra förebild för klubbens övriga juniorer samt medlemmar

-Att vara representativ på träning/tävling och bära klubbkläder

-Att ha hög närvaro på träning. 

-Att själv sköta sin tennisutrustning

-Att komma i tid till träning och sköta uppgjorda uppvärmningsprogram

-Att genomföra anvisat fysprogram och stretching efter träning

-Att ställa upp för klubben vid arrangemang

-Fylla i aktuell träningsdagbok 

-Att inom ramen för ålder och kriterier representera/prioritera klubben vid seriematcher och klubbmatcher

-Att inför varje termin/år skicka in aktuell tävlingsplanering till tränarteamet

Förväntningar på föräldrar:

-Att vara goda ambassadörer för klubben

-Att ställa upp vid  klubbarrangemang

-Att överlåta tennisutbildningen för barnen till ansvariga tränare

-Delta på klubbens föräldrautbildningar och möten

-Privatträning ska godkännas av tränarteamet

-Ta del och efterfölja klubbens riktlinjer för “tennisföräldrar”

Nästa steg:

 

Från tävlingsspelare U14 internationell  finns det tre vägar att gå

-ITF/College 15-19 år (tävling)

-Gymnasie/college 15-19 år (tävling)

-Ungdomsgrupp  (träning) 

 

Kontaktpersoner: Robin Ljunggren

TÄVLINGSSPELARE 15-19 ÅR
GYMNASIET - COLLEGE

För spelare i denna kategori ligger fokus fortfarande på tävlingsspel samt att spelarna förbereds för gymnasiet och inför college.  

 

Kriterier/kärnpunkter för uttagning:

- Attityd/inställning

- Inlärningsförmåga/Mognad

- Samarbetsförmåga

- Egen insats /ansträngning 

- Att minimum spela 50 matcher/år (singel och dubbel) 

- Utvecklingskurva 

- Följa klubbens förväntningar på spelare för denna kategori. 

 

Uttagningar görs efter bedömning tillsammans av tränarteamet  där vikten på kärnpunkterna kommer vara avgörande. Spelare kan väljas in under pågående terminer med stor flexibilitet.

 

 

Arbetsmål för spelare:

-Att stärka slag och rörelse teknik /motorik 

-Att stärka serve och returteknik

-Att utveckla hög intensitet i match/träning 

-Att lära sig känna trygghet med rutiner och i matchsituationer

- Att utveckla en spelidentitet 

- Att bibehålla sin spelglädje

- Att lära sig grundläggande fysträning 

- Att sträva mot goda studieresultat 

 

 

Klubben erbjuder spelare:

- Att erbjuda  3-6  pass tennis per vecka

- Att i vissa fall erbjuda morgonträning

- Att i vissa fall erbjuda helg- och lov träningar

- Att erbjuda kvalitativ träning till subventionerat pris

- Att hjälpa till med individuella tränings- och tävlingsprogram

- Att hålla löpande utvecklingssamtal

- Att hålla med matchbevakning på utvalda tävlingar

- Att erbjuda fysträning

-Möjlighet att fylla i aktuell träningsdagbok 

Förväntningar på spelare:

-Att vara en bra förebild för klubbens övriga juniorer samt medlemmar

-Att vara representativ på träning/tävling och bära klubbkläder

-Att ha hög närvaro på träning. 

-Att själv sköta sin tennisutrustning

-Att komma i tid till träning och sköta uppgjorda uppvärmningsprogram

-Att genomföra anvisat fysprogram och stretching efter träning

-Att ställa upp för klubben vid arrangemang

-Fylla i aktuell träningsdagbok 

-Att inom ramen för ålder och kriterier representera/prioritera klubben vid seriematcher och klubbmatcher

-Att inför varje termin/år skicka in aktuell tävlingsplanering till tränarteamet

 

Förväntningar på föräldrar:

-Att vara goda ambassadörer för klubben

-Att ställa upp vid  klubbarrangemang

-Att överlåta tennisutbildningen för barnen till ansvariga tränare

-Delta på klubbens föräldrautbildningar och möten

-Privatträning ska godkännas av tränarteamet

Nästa steg:

Från tävlingsspelare 15-19 gymnasiet- college  finns det tre vägar att gå

-ITF/College 15-19 år (tävling)

-Pro team MIK (tävling)

-Ungdomsgrupp  (träning) 

Kontaktperson: Robin Ljunggren

IMG_9991.JPG
IMG_9990.JPG

TÄVLINGSSPELARE 15-19 ITF - COLLEGE

Spelare på den här nivån har valt att göra en internationell satsning genom spel i ITF tävlingar. 

 

Kriterier/kärnpunkter för uttagning:

-Attityd/inställning

-Mognad

-Samarbetsförmåga

-Egen insats/ansträngning 

-Att minimum spela 100 matcher/år (singel och dubbel)

-Spela internationella tävlingar 

-Uttagen till förbundsaktiviteter region/svtf

-Konkurrenskraftig bland Sveriges bästa juniorer 

-Följa klubbens förväntningar på spelare för denna kategori. 

Uttagningar görs efter bedömning tillsammans av tränarteamet  där vikten på kärnpunkterna kommer vara avgörande. Spelare kan väljas in under pågående terminer med stor flexibilitet.

 

Arbetsmål för spelare:

-Att stärka slag och rörelse teknik /motorik mot elitnivå

-Att stärka serve och returteknik mot elitnivå 

-Att utveckla hög intensitet i match/träning mot elitnivå

-Att lära sig känna trygghet med rutiner och i matchsituationer

-Att utveckla sin spelglädje

-Att utveckla en spelidentitet

-Att lära sig fysiska grunder utifrån sina behov

 

Klubben erbjuder spelare:

-individuellt anpassad träningsmängd per vecka

-morgonträning

- individuellt pass (tennis och fys) 1-2 spelare på banan

-helg- och lov träningar 

-10 timmar att boka banor för i MIK

-kvalitativ träning till subventionerat pris

-hjälp med individuella tränings- och tävlingsprogram

-Att hålla löpande utvecklingssamtal

-Att hålla med matchbevakning på utvalda tävlingar

-Möjlighet till utökat program mot subventionerad kostnad 

-Möjlighet att fylla i aktuell träningsdagbok 

Förväntningar på spelare:

-Att vara en bra förebild för klubbens övriga juniorer samt medlemmar

-Att vara representativ på träning/tävling och bära klubbkläder

-Att ha hög närvaro på träning. 

-Att själv sköta sin tennisutrustning

-Att komma i tid till träning och sköta uppgjorda uppvärmningsprogram

-Att genomföra anvisat fysprogram och stretching efter träning

-Att ställa upp för klubben vid arrangemang

-Att fylla i träningsdagboken 

 

Förväntningar på föräldrar:

-Att vara goda ambassadörer för klubben

-Att ställa upp vid  klubbarrangemang

-Att överlåta tennisutbildningen för barnen till ansvariga tränare

-Delta på klubbens föräldrautbildningar och möten

-Privatträning ska godkännas av tränarteamet

 

 

Kontaktperson: Sigge

PRO TEAM MIK

Spelare på den här nivån har valt att spela tennis professionellt via proffstouren eller college. 

Kriterier/kärnpunkter för uttagning:

-Attityd/inställning

-Mognad

-Samarbetsförmåga

-Egen insats/ansträngning 

-Att minimum spela 75 matcher/år (singel och dubbel)

-Delta i internationella tävlingar

-Uttagen till förbundsaktiviteter region/svtf

-Konkurrenskraftig bland Sveriges bästa spelare 

 

Uttagningar görs efter bedömning av tränarteamet där vikten på kärnpunkterna kommer vara avgörande. Spelare kan väljas in under pågående terminer med stor flexibilitet.

Arbetsmål för spelare:

-Att stärka slag och rörelse teknik /motorik mot elitnivå

-Att fortsätta stärka serve och returteknik mot elitnivå 

-Att ha hög intensitet i match/träning mot elitnivå

-Att ha rutiner kring träning och match 

-Att lära sig maximera sin fysiska kapacitet

Klubben erbjuder spelare:

-individuellt anpassad träningsmängd per vecka

-morgonträning

- individuellt pass (tennis och fys) 1-2 spelare/bana

-helg- och lov träningar 

-kvalitativ träning till subventionerat pris

-hjälp med individuella tränings- och tävlingsprogram

-Att hålla löpande utvecklingssamtal

-Att hålla med matchbevakning på utvalda tävlingar

-Möjlighet till utökat program mot subventionerad kostnad 

-Möjlighet att fylla i aktuell träningsdagbok 

Förväntningar på spelare:

-Att vara en bra förebild för klubbens övriga juniorer samt medlemmar

-Att vara representativ på träning/tävling och bära klubbkläder

-Att ha hög närvaro på träning. 

-Att själv sköta sin tennisutrustning

-Att komma i tid till träning och sköta uppgjorda uppvärmningsprogram

-Att genomföra anvisat fysprogram och stretching efter träning

-Att ställa upp för klubben vid arrangemang

 

Förväntningar på föräldrar:

-Att vara goda ambassadörer för klubben

-Att ställa upp vid  klubbarrangemang

-Att överlåta tennisutbildningen för barnen till ansvariga tränare

-Delta på klubbens föräldrautbildningar och möten

-Privatträning ska godkännas av ansvarig tränare

 

 

Kontaktperson: Sigge

IMG_9992.JPG
bottom of page