Stefan Jacobsson

Roll:
Ledamot
Bakgrund:
  • Gift fembarnsfar som driver företag i data & fastighetsbranschen och som bor
    i Rönninge.
  • Spelar tennis cirka 4 timmar i veckan i MIK.-hallen.
  • Med i PTKS styrelse som fyller MIK-hallen med tennis på dagtid.
  • Vill kunna bidra till utvecklingen inom MIK Tennis.
Next →