top of page

TÄVLINGSJUNIORER

TÄVLINGSSSPELARE U12

Tävlingsgrupp U12 är nästa steg efter JCG. Målsättningen för denna kategori är att tydliggöra vad en tävlingsspelare innebär och att vidareutveckla rutiner, slag och fysisk kapacitet.  

 

Kriterier/kärnpunkter för uttagning:

- Attityd/inställning

- Inlärningsförmåga/Mognad

- Samarbetsförmåga

- Egen insats /ansträngning 

- Att minimum spela 10 tävlingar per år

- Utvecklingskurva 

-Följa riktlinjerna för spelare på denna nivå

 

Uttagningar görs efter bedömning tillsammans av tränarteamet  där vikten på kärnpunkterna kommer vara avgörande. Spelare kan väljas in under pågående terminer med stor flexibilitet. 

 

Arbetsmål för spelare:

-Att stärka slag och rörelse teknik /motorik 

-Att utveckla hög intensitet i match/träning 

-Att lära sig känna trygghet med rutiner och i matchsituationer

- Att utveckla sin spelglädje

- Att lära sig grundläggande fysträning

- Introducera grundläggande taktiska moment  

 

Klubben erbjuder spelare:

- 3 pass tennis per vecka. För spelare som visar stort intresse och engagemang på träningar och övriga aktiviteter så erbjuds fler timmar för att matcha spelarens drivkraft.  

- Att i vissa fall erbjuda helg- och lov träningar

- Fritt spel på ledig obokad bana 

- Att i vissa fall erbjuda individuell träning 

- Att erbjuda kvalitativ träning till subventionerat pris

- Att hjälpa till med generella tränings- och tävlingsprogram

- Att hålla med matchbevakning på utvalda tävlingar

- Att erbjuda fysträning

Förväntningar på spelare:

-Att vara en bra förebild för klubbens övriga juniorer samt medlemmar

-Att vara representativ på träning/tävling och bära klubbkläder

-Att ha hög närvaro på träning. 

-Att själv sköta sin tennisutrustning

-Att komma i tid till träning och sköta uppgjorda uppvärmningsprogram

-Att genomföra anvisat fysprogram och stretching efter träning

-Att ställa upp för klubben vid arrangemang

-Att inom ramen för ålder och kriterier representera klubben vid seriematcher och klubbmatcher

 

Förväntningar på föräldrar:

-Att vara goda ambassadörer för klubben

-Att ställa upp vid klubbarrangemang

-Att överlåta tennisutbildningen för barnen till ansvariga tränare

-Delta på klubbens föräldrautbildningar och möten

-Privatträning ska godkännas av ansvarig tränare

-Följa klubbens riktlinjer för en “tennisförälder”

-Stötta klubbens riktlinjer kring material och träningsboll.

 

 

Nästa steg:

 

Från tävlingsspelare U12 finns det tre vägar att gå

-Tävlingsskola U14 (tävling)

-Ungdomsgrupp  (träning)

-Tennisskola (träning) 

Terminsavgifter

1 tim/vecka 2740:-

2 tim/vecka 4700:-

3 tim/vecka 5320:-

4 tim/vecka 6250:-

5 tim/vecka 6900:-

Observera att fysträningen är en integrerad del av verksamheten och räknas som en träningstimme per vecka. Tränar man tennis 3 timmar per vecka och deltar i fysträning blir terminsavgiften baserad på 4 timmar och kostar därmed 6250:-

Kontaktperson: Robin Ljunggren

bottom of page