top of page

TÄVLINGSJUNIORER

723A7476.JPG

U14 REGIONAL

13-14 år

 

Tävlingsgrupp U14 är uppdelad i tre olika kategorier, regional, nationell och internationell. Denna grupp är till för spelare som har ett tydligt tävlingsintresse och tävlar regelbundet på regional nivå. 

 

För spel på denna nivå finns dessa kriterier:

-Attityd/inställning

-Inlärningsförmåga/Mognad

-Samarbetsförmåga

-Spontanspel/egenträning

-Att minimum spela 10 tävlingar per år

-Följa klubbens förväntningar på spelare för denna kategori. 

 

Arbetsmål för spelare:

-Att stärka slag och rörelse i teknik och motorik

-Att utveckla hög intensitet i match/träning

-Att lära sig känna trygghet med rutiner och i matchsituationer

-Lära sig spela singel- och dubbelmatcher

-Att utveckla sin spelglädje

-Att utveckla en spelidentitet 

-Att utveckla och stärka fysisk kapacitet genom träning 

 

Klubben erbjuder spelare:

-3 pass tennis per vecka. För spelare som visar stort intresse och engagemang på träningar och övriga aktiviteter så erbjuds fler timmar för att matcha spelarens drivkraft.  

-Att i vissa fall erbjuda helg- och lov träningar

-Att erbjuda kvalitativ träning till subventionerat pris

-Att hjälpa till med generella tränings- och tävlingsprogram

-Att hålla med matchbevakning på utvalda tävlingar

-Att erbjuda fysträning

Riktlinjer på spelare:

-Att vara en bra förebild för klubbens övriga juniorer samt medlemmar

-Att vara representativ på träning/tävling och bära klubbkläder

-Att ha hög närvaro på träning. 

-Att själv sköta sin tennisutrustning

-Att komma i tid till träning och sköta uppgjorda uppvärmningsprogram

-Att genomföra anvisat fysprogram och stretching efter träning

-Att ställa upp för klubben vid arrangemang

-Att inom ramen för ålder och kriterier representera/prioritera klubben vid seriematcher och klubbmatcher

 

Riktlinjer på föräldrar:

-Att vara goda ambassadörer för klubben

-Att ställa upp vid klubbarrangemang

-Att överlåta tennisutbildningen för barnen till ansvariga tränare

-Att delta på klubbens föräldrautbildningar

-Ta del och efterfölja klubbens riktlinjer för “tennisföräldrar”

Nästa steg:

Från tävlingsspelare U14 regional  finns det tre vägar att gå

-Tävlingsskola U14 nationell (tävling)

-Ungdomsgrupp  (träning)

-Tennisskola (träning) 

Terminsavgifter

1 tim/vecka 2740:-

2 tim/vecka 4700:-

3 tim/vecka 5320:-

4 tim/vecka 6250:-

5 tim/vecka 6900:-

6+ tim/vecka 8260:-

Observera att fysträningen är en integrerad del av verksamheten och räknas som en träningstimme per vecka. Tränar man tennis 3 timmar per vecka och deltar i fysträning blir terminsavgiften baserad på 4 timmar och kostar därmed 6250:-

 

Kontaktperson: Robin Ljunggren

U14 NATIONELL

För spelare i U14 nationell är tävlandet mer nationellt. Tennisen börjar bli central och tävlandet blir mer fokuserat. 

 

Kriterier/kärnpunkter för uttagning:

- Attityd/inställning

- Inlärningsförmåga/Mognad

- Samarbetsförmåga

- Egen insats /ansträngning 

- Att minimum spela 75 matcher (singel och dubbel)/år

- Utvecklingskurva 

- Följa klubbens förväntningar på spelare för denna kategori. 

 

Uttagningar görs efter bedömning av tränarteamet där vikten på kärnpunkterna kommer vara avgörande. Spelare kan väljas in under pågående terminer med stor flexibilitet.

 

Arbetsmål för spelare:

-Att stärka slag och rörelse teknik /motorik 

-Att utveckla hög intensitet i match/träning 

-Att lära sig känna trygghet med rutiner och i matchsituationer

- Att utveckla en spelidentitet 

- Att utveckla sin spelglädje

- Att utveckla och stärka fysisk kapacitet genom träning 

 

Klubben erbjuder spelare:

- Att erbjuda  3-6  pass tennis per vecka

- Att i vissa fall erbjuda morgonträning

- Att i vissa fall erbjuda helg- och lov träningar

- Att erbjuda kvalitativ träning till subventionerat pris

- Att hjälpa till med individuella tränings- och tävlingsprogram

- Att hålla löpande utvecklingssamtal

- Att hålla med matchbevakning på utvalda tävlingar

- Att erbjuda fysträning

- Möjlighet att fylla i aktuell träningsdagbok 

Förväntningar på spelare:

-Att vara en bra förebild för klubbens övriga juniorer samt medlemmar

-Att vara representativ på träning/tävling och bära klubbkläder

-Att ha hög närvaro på träning. 

-Att själv sköta sin tennisutrustning

-Att komma i tid till träning och sköta uppgjorda uppvärmningsprogram

-Att genomföra anvisat fysprogram och stretching efter träning

-Att ställa upp för klubben vid arrangemang

-Att fylla i träningsdagbok 

-Att inom ramen för ålder och kriterier representera/prioritera klubben vid seriematcher och klubbmatcher

-Att inför varje termin/år skicka in aktuell tävlingsplanering till tränarteamet

 

 

Förväntningar på föräldrar:

-Att vara goda ambassadörer för klubben

-Att ställa upp vid  klubbarrangemang

-Att överlåta tennisutbildningen för barnen till ansvariga tränare

-Delta på klubbens föräldrautbildningar och möten

-Privatträning ska godkännas av tränarteamet

- Ta del och efterfölja klubbens riktlinjer för “tennisföräldrar”

Nästa steg:

Från tävlingsspelare U14 nationell  finns det tre vägar att gå

-Tävlingsskola U14 internationell (tävling)

-Ungdomsgrupp  (träning)

-Tennisskola (träning) 

 

 

Kontaktperson: Robin Ljunggren 

723A7325.JPG

U14 INTERNATIONELL

I U14 internationell  har spelaren kommit så långt i sin utveckling att man börjar tävla internationellt samt är aktuell för förbundsaktiviteter. 

 

Kriterier/kärnpunkter för uttagning:

-Attityd/inställning

-Mognad

-Samarbetsförmåga

-Egen insats/ansträngning 

-Att minimum spela 75 matcher (singel och dubbel) 

-Delta i internationella tävlingar

-Uttagen till förbundsaktiviteter region/svtf

-Konkurrenskraftig bland Sveriges bästa juniorer 

-Följa klubbens förväntningar på spelare för denna kategori. 

Uttagningar görs efter bedömning av tränarteamet  där vikten på kärnpunkterna kommer vara avgörande. Spelare kan väljas in under pågående terminer med stor flexibilitet.

Arbetsmål för spelare:

-Att stärka slag och rörelse teknik /motorik mot elitnivå

-Att utveckla hög intensitet i match/träning mot elitnivå

-Att lära sig känna trygghet med rutiner och i matchsituationer

-Att utveckla sin spelglädje

-Att utveckla en spelidentitet

- Att utveckla och stärka fysisk kapacitet genom träning utifrån sina behov

Klubben erbjuder spelare:

-Individuellt anpassad träningsmängd per vecka

-Morgonträning

-Individuellt pass (tennis och fys) 1-2 spelare/pass

-helg- och lovträningar 

-10 timmar att boka banor på/år 

-kvalitativ träning till subventionerat pris

-hjälp med individuella tränings- och tävlingsprogram

-Att hålla löpande utvecklingssamtal

-Att hålla med matchbevakning på utvalda tävlingar

-Möjlighet till utökat program mot subventionerad kostnad 

-Möjlighet att fylla i aktuell träningsdagbok

Förväntningar på spelare:

-Att vara en bra förebild för klubbens övriga juniorer samt medlemmar

-Att vara representativ på träning/tävling och bära klubbkläder

-Att ha hög närvaro på träning. 

-Att själv sköta sin tennisutrustning

-Att komma i tid till träning och sköta uppgjorda uppvärmningsprogram

-Att genomföra anvisat fysprogram och stretching efter träning

-Att ställa upp för klubben vid arrangemang

-Fylla i aktuell träningsdagbok 

-Att inom ramen för ålder och kriterier representera/prioritera klubben vid seriematcher och klubbmatcher

-Att inför varje termin/år skicka in aktuell tävlingsplanering till tränarteamet

Förväntningar på föräldrar:

-Att vara goda ambassadörer för klubben

-Att ställa upp vid  klubbarrangemang

-Att överlåta tennisutbildningen för barnen till ansvariga tränare

-Delta på klubbens föräldrautbildningar och möten

-Privatträning ska godkännas av tränarteamet

-Ta del och efterfölja klubbens riktlinjer för “tennisföräldrar”

Nästa steg:

 

Från tävlingsspelare U14 internationell  finns det tre vägar att gå

-ITF/College 15-19 år (tävling)

-Gymnasie/college 15-19 år (tävling)

-Ungdomsgrupp  (träning) 

 

Kontaktpersoner: Robin Ljunggren

bottom of page