top of page

Information med anledning av coronaviruset

Hej alla medlemmar,

Vi fortsätter att följa utvecklingen och de råd och rekommendationer som Svenska Tennisförbundet, Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten ger kring covid-19. MIK Tennis kommer fortsätta att bedriva vår verksamhet utifrån dessa rekommendationer och behöver fortsatt inte dra ner på någon träningsverksamhet, men undviker, som vi tidigare informerat, att samlas i större grupper och bedriver verksamheten med det i beaktande och arbetar så individuellt det går.

Vi genomför följande åtgärder:

  1. Vi vill uppmana alla familjer som har barn som tränar hos oss att endast besöka hallen med en förälder. Samt att föräldern inte är i hallen under träningen i den mån det går.

  2. Vi vill även uppmana familjerna att inte fortsätta uppehålla sig i hallen efter avslutad träning och duscha/byta om hemma.

  3. Vid tillfällen då vi har träningar med flera banor samtidigt kommer vi att samlas i mindre grupper istället för en stor grupp när vi har genomgång av träningen eller ger instruktioner.

  4. Vid tillfällen på läger då barn/ungdomar normalt sett samlas i större grupper för att äta, få information eller göra aktiviteter kommer vi att göra detta i mindre grupper istället.

  5. Vi har påbörjat arbetet med att göra våra grusbanor redo för spel utomhus, vilket är flera veckor tidigare än normalt. Detta för att så snabbt som möjligt och när det är möjligt med tanke på vädret (då banorna behöver värme för att fungera) kunna sätta igång utomhusträningar.

  6. Vi kommer att bedriva mycket av vår fysträning för barn och ungdomar utomhus istället för inomhus och i vårt gym.

  7. Vi har sedan flera veckor tillbaka utökat våra städrutiner i hela hallen och i synnerhet omklädningsrummen, säkerställt att våra rengöringsmedlem är effektiva mot t.ex. virus samt desinficera kontaktytor flera gånger per dag.

Vi vill återigen påminna dig – för dig som utövare rekommenderar Svenska Tennisförbundet:

Minska smittorisken – råd till utövare

* Om du är sjuk eller förkyld gäller vanligt förhållningssätt – åk inte till tävlingen eller träningen. Stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.

* Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.

* Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten och använd handsprit om tillgängligt.

* Använd bara din egen handduk och din egen vattenflaska.

* Duscha och byt om hemma om möjligt.

* Håll behörigt avstånd till varandra i tennishallen.

Glad Påsk önskar

Mälarhöjdens Tennisklubb

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kommentare


bottom of page