top of page

Trygghetsråd Mälarhöjdens IP


I förrgår 24 oktober samlades trygghetsrådet för Mälarhöjdens IP för första gången. På plats var representanter från idrottsföreningar, socialtjänst, idrottsförvaltningen, stadsdelsförvaltningen, RF-SISU, polisen och fältassistenter. Här är en sammanfattning av mötet.

  • Det var en enig bedömning om att läget på Mälarhöjdens IP varit lugnt sedan dödsskjutningen 28 september och det finns inga indikationer på kriminella aktiviteter.

  • En del trygghetsskapande åtgärder har utförts eller påbörjats, framför allt förstärkt belysning och röjning av sly och snår. Passagerna i bullerskärmen kommer att låsas.

  • En viktig faktor för en trygg idrottsplats är närvaron av vuxna. Alla föräldrar till barn som tränar på Mälarhöjdens IP uppmuntras att medverka med sin närvaro, gärna med gul väst och en kopp kaffe som finns att hämta i tennishallen.

  • Vi idrottsföreningar ser det som prioriterat att idrottsplatsen blir mer inbjudande för de som inte deltar i organiserad verksamhet. Ett ordentligt utegym, parkour, boulebanor, streetbasket, målade minitennisbanor är bara några förslag. Här vill vi vara med och påverka utformningen för att skapa bra ytor för spontan rörelse och samling och attrahera både ungdomar och vuxna.

  • Det finns fortsatt mycket att göra inom anläggningstrygghet, med till exempel tydliga och säkra entréer till idrottsplatsen. Här hoppas vi att alla berörda förvaltningar kan samarbeta till goda lösningar, från idrottsförvaltning och fastighetskontor till stadsdelsförvaltning.

  • Trygghetsrådet ska samlas en gång per termin. Inträffar något som riskerar tryggheten kommer extra möten att utlysas.


66 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page